Στάση εργασίας στο Παν. Κύπρου — Απλήρωτοι για δύο μήνες

published on April 27, 2018 by dem.

27/4/18, Αγλαντζιά — Σε στάση εργασίας κατέβηκαν σήμερα οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο της νέας βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καταγγέλλοντας ότι ο εργολάβος, J&P Avax, δεν έχει καταβάλει μισθούς για τους τελευταίους δύο μήνες. Αίτημα τους ασφαλώς η άμεση καταβολή των μισθών τους.

Η απεργία στηρίζεται από τις συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ, και ΔΕΟΚ. Οι οικοδόμοι αναμένουν την αντίδραση της εταιρίας για να αποφασίσουν σχετικά με περαιτέρω κλιμάκωση.

Join the discussion

Get Notified About New Content

Enter your e-mail address below to sign up for kontrasusta newsletter and recieve e-mail notifications for fresh content.

Content Submissions


If you have a story you'd like to share create your article by clicking the button above or e-mail us at publish@kontrasusta.org.

We're looking for articles, image posts, galleries, audio and video content.

Remember to include the title, author name, related images, and thematic category.

Creative Commons, Attribution-Share Alike 3.0 or later, KONTRASUSTA.ORG